Zpět na seznam památných stromů

Platan javorolistý
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan javorolistý
Název dle ÚSOP: Třebovický platan
katastrální území: Třebovice ve Slezsku
Číslo v evidenci MMO: 20
Kód ÚSOP: 100175
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 41.924" E, 49° 50' 12.686" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 221 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan v parku v Ostravě-Třebovicích - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie