Zpět na seznam památných stromů

Dub letní
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Dub letní
Název dle ÚSOP: Heřmanický dub
katastrální území: Heřmanice
Číslo v evidenci MMO: 2
Kód ÚSOP: 100180
Druh dřeviny: Quercus robur
Souřadnice [WGS-84]: 18° 19' 38.366" E, 49° 51' 48.980" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
Nadmořská výška: 210,62 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
dub letní v ulici Vrbická v Ostravě-Heřmanicích - podzim

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie