Zpět na seznam památných stromů

Jinan dvoulaločný
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Jinan dvoulaločný
Název dle ÚSOP: Třebovický jinan
katastrální území: Třebovice ve Slezsku
Číslo v evidenci MMO: 18
Kód ÚSOP: 100177
Druh dřeviny: Ginkgo biloba
Souřadnice [WGS-84]: 18° 11' 43.637" E, 49° 50' 14.230" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 219,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
jinan v parku v Ostravě-Třebovicích - plná vegetace, pohled do koruny

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie