Zpět na seznam památných stromů

Lípa srdčitá
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Lípa srdčitá
Název dle ÚSOP: Novoveská lípa 2
katastrální území: Nová Ves u Ostravy
Číslo v evidenci MMO: 17
Kód ÚSOP: 100178
Druh dřeviny: Tilia platyphyllos subsp. cordifolia
Souřadnice [WGS-84]: 18° 13' 31.061" E, 49° 48' 52.318" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 211,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
lípa na hřbitově v Ostravě-Nové Vsi - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie