Zpět na seznam památných stromů

Platan javorolistý
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Platan javorolistý
Název dle ÚSOP: Platan na Černé louce
katastrální území: Moravská Ostrava
Číslo v evidenci MMO: 12
Kód ÚSOP: 100181
Druh dřeviny: Platanus × hispanica
Souřadnice [WGS-84]: 18° 17' 32.600" E, 49° 49' 59.485" N
Typ památného stromu: Jednotlivý strom
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
Nadmořská výška: 213,5 m n. m.
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
platan na Výstavišti Černá louka v Ostravě - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie