Zpět na seznam památných stromů

Buk lesní 2 exempláře
památný strom
mapa
Název dle vyhlašovací dokumentace: Buk lesní 2 exempláře
Název dle ÚSOP: Buky v Krásném Poli
katastrální území: Krásné Pole
Číslo v evidenci MMO: 11
Kód ÚSOP: 100185
Druh dřeviny: Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Souřadnice [WGS-84]: 18° 7' 33.030" E, 49° 50' 57.381" N
Druh dřeviny: Fagus sylvatica 'Roseomarginata'
Souřadnice [WGS-84]: 18° 7' 32.899" E, 49° 50' 57.057" N
Typ památného stromu: Skupina stromů
Ochrané pásmo: plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu
MMO - Magistrát města Ostravy
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody

fotografie
buky na hřbitově v Ostravě-Krásném Poli - plná vegetace

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie