mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Statické mapy

Statické mapy

Pro potřebu tisku Vám nabízíme námi vytvořené mapy, a to pro tisk ve formátu A4 a A3. Mapy jsou uloženy v datovém formátu jpg, tisk lze pak realizovat vhodným programem.
 
mapa .zip Velikost
Katastry a obvody města Ostravy - A4 0 891 509 B
Katastry a obvody města Ostravy - A3 0 1 605 357 B
Orientační mapa města Ostravy - A4 0 1 886 354 B
Orientační mapa města Ostravy - A3 0 2 770 413 B