mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Statické mapy

Statické mapy

Pro potřebu tisku Vám nabízíme námi vytvořené mapy, a to pro tisk ve formátu A4 a A3. Mapy jsou uloženy v datovém formátu jpg, tisk lze pak realizovat vhodným programem.
 
mapa .zip Velikost
Katastry a obvody města Ostravy - A4 0 891 509 B
Katastry a obvody města Ostravy - A3 0 1 605 357 B
Orientační mapa města Ostravy - A4 0 1 886 354 B
Orientační mapa města Ostravy - A3 0 2 770 413 B