mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

POI - body zájmu

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Mapa rozvojových projektů města Ostravy

Mapa rozvojových projektů města Ostravy

rozvojové projekty města Ostravy

Přehled realizovaných i plánovaných projektů na území města Ostravy. Přehled vychází z dokumentu Real Estate Report Ostrava a zahrnuje velké multifunkční projekty, projekty administrativních budov, hotelů, hromadného a individuálního bydlení, nechybí ani nákupní a logistická centra, prezentace průmyslových zón a další typy developerských projektů.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  Rozvojové projekty města   neomezeno   neomezeno
2  bloková mapa   1 : 20 000   neomezeno
3  hlavní komunikace   neomezeno   1 : 20 000
4  hranice parcel   1 : 10 000   neomezeno
5  jezera   neomezeno   1 : 20 000
6  katastry   neomezeno   neomezeno
7  lesy   neomezeno   1 : 20 000
8  letecký snímek 2014   1 : 5 000   1 : 500
9  městská zeleň   neomezeno   1 : 20 000
10  obce   neomezeno   neomezeno
11  obvody   neomezeno   neomezeno
12  průmyslové areály   neomezeno   1 : 20 000
13  řeky   neomezeno   neomezeno
14  uliční síť   1 : 20 000   neomezeno
15  vedlejší komunikace   1 : 60 000   1 : 20 000
16  vnitřní kresba parcel   1 : 10 000   neomezeno
17  zastavěná plocha   neomezeno   1 : 20 000
18  železnice   neomezeno   neomezeno
19  železniční stanice   1 : 80 000   neomezeno