mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Parkovací místa

Parkovací místa

Parkování

Přehled parkovacích míst v centrální části města (zóna s regulací statické dopravy) a rozmístění parkovacích automatů na území statutárního města Ostravy.
Mapové podklady parkovacích míst jsou platné k 1. 1. 2016.

Připravené mapy parkovácích míst vhodné pro tisk na formát A4.

 
P.ř. vrstva minimální měřítko maximální měřítko
1  parkovací plochy - body  neomezeno  1 : 50 000
2  parkovací plochy  1 : 50 000  neomezeno
3  parkovací zóny  neomezeno  neomezeno
4  bloková mapa  1 : 20 000  neomezeno
5  hlavní komunikace  neomezeno  1 : 20 000
6  hranice parcel  1 : 10 000  neomezeno
7  jezera  neomezeno  1 : 20 000
8  katastry  neomezeno  neomezeno
9  lesy  neomezeno  1 : 20 000
10  letecký snímek 2014  1 : 5 000  1 : 500
11  městská zeleň  neomezeno  1 : 20 000
12  obce  neomezeno  neomezeno
13  obvody  neomezeno  neomezeno
14  průmyslové areály  neomezeno  1 : 20 000
15  řeky  neomezeno  neomezeno
16  uliční síť  1 : 20 000  neomezeno
17  vedlejší komunikace  1 : 60 000  1 : 20 000
18  vnitřní kresba parcel  1 : 10 000  neomezeno
19  zastavěná plocha  neomezeno  1 : 20 000
20  železnice  neomezeno  neomezeno
21  železniční stanice  1 : 80 000  neomezeno