mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Otevřená data

Otevřená data

Statutární město Ostrava provozuje mapový portál již od roku 1997. Uživatelům z řad široké veřejnosti nabídnul nejdříve mapové služby. Následně nabídnul WMS službu a možnost stáhnout vzorky geodat. Další možností je pak koupě geografických dat dle ceníku. Jako nejnovější možnost zde byla zařazena otevřená geografická data.
Otevřená data si můžete z našeho mapového portálu stáhnout do Vašeho lokálního uložiště a dále s těmito daty pracovat. Oddělení GIS připravilo mnoho geodat, které jsou v kompletní podobě a můžete je proto plně využít. Více informací o využívání otevřených dat v České republice si můžete přečíst na webu www.otevrenadata.cz nebo zhlédnout krátké video. Národní katalog otevřených dat včetně datových sad a rejstříků datových zdrojů najdete na stránce Portál veřejné správy.

Žebříček otevřených dat 2016 časopisu Smart Cities, který byl vyhotoven podle metodiky Konceptu inteligentních měst, umožňující posoudit otevřenost měst na základě schopnosti publikovat vlastní data otevřeným způsobem naleznete zde.

Otevřená data jsou publikována ve formátech: S výjimkou formátu DXF jsou data v souřadnicových systémech: Přehled otevřených geografických dat statutárního města Ostravy včetně možnosti jejich stažení naleznete v následujícím odkazu Otevřená data – přehled a stažení.