mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Mapy - Dům roku v Ostravě

Dům roku

Mapová aplikace Dům roku v Ostravě

Připravili jsme pro Vás aplikaci s názvem Dům roku, která Vás provede po architektonicky kultivovaných stavbách na území města Ostravy, jež získaly titul Dům roku.

Město Ostrava vyhlašuje soutěž o titul „Dům roku“ již od roku 1994. Předmětem soutěže může být stavebně-architektonické dílo, které má charakter budovy spojující v sobě pro město přínosné, nebo alespoň zajímavé funkční využití, příkladný investorský přístup s vysokou kvalitou stavebního provedení a architektonického řešení. Investorem díla může být právnická i fyzická osoba nebo osoby. Jako autor architektonického řešení musí být uveden projektant jako fyzická osoba nebo osoby. Investor a autor nemusí být občanem České republiky. Dílo musí být situováno na správním území města Ostravy.
Účelem soutěže je ocenit přístup stavebníka, který svým investičním činem přinesl v hodnoceném období do života a do stavebního fondu města nejvyšší kvalitu. Posouzení přihlášených domů provádí soutěžní porota a o udělení titulu, odměny a čestných uznání rozhoduje rada města s přihlédnutím k návrhu soutěžní poroty.

Aplikace umožňuje jednotlivé stavby lokalizovat na mapě, prohlédnout si fotografie i přečíst příslušné hodnocení soutěžní komise.