Poskytování dat

 

Data pro investiční akce města, městských obvodů a smluvních partnerů GISMO jsou poskytována zdarma. Pro účely zpracování diplomových, bakalářských a jiných studentských prací se data vydávají v rozsahu nezbytném pro daný účel na základě žádosti potvrzené příslušnou vzdělávací institucí taktéž zdarma.

Pro ostatní účely se data vydávají v souladu s platným ceníkem.